Contact|

Congres
De zin en onzin van Shared Decision making

Programma

11 sep 2018 | BUSSUM

9.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangst van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
Prof.dr. Guus van Montfort, em. hoogleraar health economics en Medical Technology  Universiteit van Twente, ex voorzitter van Actiz.

10.10 uur - Samen beslissen in de dagelijkse praktijk: doen en laten
Dr. AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam.
De meeste mensen willen graag betrokken worden bij besluiten die hun gezondheid aangaan: het gaat over hun lijf en leven. Samen beslissen is daarom een belangrijke pijler van de ondersteuning van zelfmanagement bij mensen met een chronische aandoening: niet alleen bij ‘grote’, ingrijpende medische besluiten, maar ook bij alledaagse zorgkwesties. Samen beslissen is een uitdaging voor alle zorgverleners: het vraagt om een andere manier van communiceren, waardering van ervaringsdeskundigheid van de patiënt of familie en rekening houden met wensen en voorkeuren. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk? Wat moet je nu juist doen of laten?
 
10.55 uur - Shared Decision Making en Quality of Life (Qol)
Prof. (em.) dr. Jo Caris
Gezondheidszorg kan bijdragen aan iemands gezondheid en daarmee aan iemands kwaliteit van leven (QoL) evenals iemands opleiding, maatschappelijke positie en leefomgeving etc. Zeker voor mensen met complexe aandoeningen, is de vraag of en in hoeverre een behandeling bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. In hoeverre wegen resultaten op tegen opofferingen, mede in het licht van de levensverwachting. Alleen de patiënt zelf kan en daar een uitspraak over doen. Gebrek aan inzicht bij patiënten,  emotionele afhankelijkheid en niet exacte uitkomsten van een behandeling,  bemoeilijken echter de afstemming tussen patiënt en behandelaar.

11.40 uur - Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

12.10 uur -  Time out en gedeelde besluitvorming
Haske Van Veenedaal en Jannie Oskam
In het project time-out en gedeelde besluitvorming duiken zorgverleners vanuit 11 ziekenhuizen, patiënten en onderzoekers gezamenlijk in het diepe. Hoe goed het ook lijkt te werken, in de praktijk blijft de toepassing van gedeelde besluitvorming nog achter. Een reden is dat zorgverleners aangeven al aan gedeelde besluitvorming te doen en wanneer ze er in de praktijk mee aan de slag gaan, vele obstakels opdoemen. In dit interactieve deel wordt gesproken over de weerbarstigheid van invoering in de praktijk en hoe deze overwonnen kan worden. Er wordt specifiek ingegaan op welke rol patiënten kunnen spelen om de praktijk te helpen. Hoe kun je professionals helpen bij het uitvragen van wat in iemands leven echt belangrijk is? En hoe patiënten?

12.55 uur - Lunch en informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.
13.55 uur - Menselijkheid in de zorg: de patiënt-arts relatie
Prof.dr. L.H. Visser, neuroloog ETZ Tilburg, hoogleraar Universiteit voor Humanistiek in Utrecht
De gezondheidszorg in Nederland is op een zeer hoog niveau, maar in toenemende mate wordt deze steeds complexer. Voor shared decision making is een goede interactie tussen de patiënt en zorgverlener essentieel.  Van belang is aan de ene kant het biomedische model, het model zoals door de arts gebruikt wordt met aan de andere kant het “leven-met een chronische ziekte” model. Het herkennen van deze twee modellen is van belang om tot goede shared decision making te komen. Shared decision making vraagt in toenemende mate om goede communicatievaardigheden van zowel de patiënt als arts. Dit thema zal tijdens de lezing besproken worden.

14.40 uur - Samen besluiten in de acute zorg: feit of fictie?
Prof.dr. Peter van der Voort, Academic Director & hoogleraar Health Care TIAS School for business & society en intensivist, OLVG Amsterdam
Samen besluiten gaat uit van de eigen kracht van mensen. Daarbij sluit de keuze zoveel mogelijk aan bij wat een patiënt wil bereiken in het leven. Om samen te besluiten over medische zorg is het nodig dat patiënten geïnformeerd zijn en over de keuzemogelijkheden kunnen nadenken om de voor- en nadelen te wegen. In de acute zorg zijn patiënten door de ziekte minder in staat om de situatie te overzien en is er weinig tijd wat zorgt dat dit proces onder druk staat. Betekent dit dat samen besluiten niet nodig is of niet voorkomt in acute situaties? 

15.25 uur - Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

15.55 uur - Shared decision making niet altijd de beste optie.
Dr. Frank Bosch, Internist-intensivist, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Shared decision making, en het daarbij zoveel mogelijk respecteren van de voorkeur die een patiënt aangeeft, is heilig geworden. Maar SDM is een extreem delicaat proces. 
De valkuilen van gedeelde besluitvorming zijn o.a. de complexiteit van medische afwegingen, de realisatie dat kansen en risico’s voor patiënten een geheel andere dimensie hebben dan voor professionals en de keuzestress  bij patiënten bij gebrek aan houvast.
Samen met de patiënt beslissen over de behandeling is mooi, maar we moeten het natuurlijk niet overdrijven. Artsen moeten niet bang zijn de leiding te nemen!
Artikel Medisch Contact
 
16.40 uur - Afsluiting
Prof. dr. Guus van Montfort

16.50 uur - Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.